EN/   SV/   DA/
Show all options

BOYA BY-MM1 Mikrofon Kabling -42dBV/Pasc

 • Product no 993785192
 • Model BY-MM1
 • Brand BOYA
 • EAN 6971008020762
266,00SEK212,80SEK excl. VAT

BOYA BY-M1DM Mikrofon Kabling -30dBV/Pas

 • Product no 993785168
 • Model BY-M1DM
 • Brand BOYA
 • EAN 6971008020618
254,00SEK203,20SEK excl. VAT

BOYA BY-M1 Mikrofon Kabling -30dBV/Pasca

 • Product no 993785169
 • Model BY-M1
 • Brand BOYA
 • EAN 6971008020809
148,00SEK118,40SEK excl. VAT

RØDE VideoMic GO Mikrofon Kabling -35dBV

740,00SEK592,00SEK excl. VAT

BOYA BY-M4C Mikrofon Kabling -38dBV/Pasc

 • Product no 995741012
 • Model BY-M4C
 • Brand BOYA
 • EAN 6971008020731
325,00SEK260,00SEK excl. VAT