EN   SV   DA

Reklamationsvillkor

 

                   

 

 

1. Generellt

Reklamationsvillkoren gäller för konsument- och företagsköp av varor och digitala tjänster på compumail.dk. Webbsidan ägs och drivs av:

Compumail ApS
Org.nr. 502084-1697
Høgemosevænget 1
DK-8380 Trige, Danmark
Tlf. 40-682 05 70
[email protected]

 

2. Reklamationsrätt

När du handlar hos oss som konsument omfattas ditt köp av konsumentköplagens regler för försäljning av varor. Detta innebär att du har 24 månaders reklamationsrätt, varav de första sex månaderna omfattas av presumtionsregeln. Om du har gjort ett företagsköp (se punkt 4 i våra försäljnings- och handelsvillkor) har du 12 månaders reklamationsrätt. Observera att vissa varor kan omfattas av en garanti utöver de 24 månaders reklamationsrätt. I sådana fall hanteras den förlängda garantin direkt med tillverkaren.

Om du vill reklamera din produkt inom ramen för garantin skall du upprätta ett reklamationsärende innan du skickar produkten till oss. Du upprättar ett reklamationsärende här.

Om din reklamation är berättigat innebär att du antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna återbetalda eller ett prisavdrag, beroende på den aktuella situationen. När du upptäcker ett fel eller brist på en produkt måste du göra en reklamation inom en rimlig tid efter att du upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader efter det att du upptäckte felet eller bristen, anses reklamationen alltid ha kommit in inom rimlig tid.

I vissa fall hanteras reklamationer i samarbete med tillverkaren/servicepartnern (kostnadsfritt vid berättigade reklamationer). I sådana fall rekommenderar vi att du skickar varorna direkt till tillverkaren/servicepartnern för att få en snabbare hantering av reklamationen. Om så är fallet, kommer detta tydligt att framstå på vår webbsida när du upprättar reklamationsärendet.
OBS: Vid hantering av reklamationsärenden hos tillverkaren/servicepartnern gäller alltid den aktuella samarbetspartners villkor. I händelse av oberättigade reklamationer kan båda parter debitera dig för expeditions- och servicekostnader.

Observera att eventuella etiketter, garantimärken m.m. får under inga omständigheter avlägsnas från själva varan. I sådana fall kan reklamationsrätten upphöra att gälla.
Varan/varor skall vara oss tillhanda senast 3 veckor från det att reklamationsärendet upprättades. Om inte detta sker, avslutas ärendet automatiskt i vårt system.

Vi hänvisar dessutom till § 78 i köpslagen när det gäller förfaranden vid reklamationer.

Behandlingstid

Vi strävar hela tiden efter att behandla alla reklamationer inom rimlig tid. Rimlig tid är vanligtvis några veckor, men i vissa fall kan behandlingstiden vara längre. Dessa fall inkluderar, men är inte begränsade till följande:

  • Om det rör sig om periodiska fel, det vill säga fel som uppträder bara ibland.
  • Om det rör sig om tekniskt komplicerade produkter och svåra att undersöka och reparera.
  • Om reservdelar eller liknande behöver beställas hem..

Oberättigad reklamation

Du kommer att debiteras en avgift på 300:- inklusive moms om din reklamation som oberättigad vilket innebär att varans felorsak eller defekt visar sig vara fysisk skada, vätskeskada eller att varan på annat sätt har blivit behandlad i strid med tillverkarens anvisningar.

Om vi under behandlingen av din reklamation kommer fram till att felet beror på installerad programvara från tredje part, kommer du att debiteras en avgift på 300 svenska kronor inklusive moms. Kontrollera alltid om felet kan bero på program, drivrutiner eller annan programvara som inte ursprungligen installerades på produkten.

Om vi konstaterar att olaglig eller olicensierad programvara har installerats på produkten kan reklamationen inte behandlas och du kommer att debiteras en avgift på 300 SEK inklusive moms.

Bedömningar av berättigade eller oberättigade reklamationer görs av Compumail ApS eller våra samarbetspartners.

Om det råder tvivel om huruvida en reklamation är berättigat kan du alltid skicka ett e-postmeddelande till [email protected] (ange ordernummer, felbeskrivning, serienummer och bilddokumentation av skadan). Är du osäker om ett fysiskt skadat föremål omfattas av reklamationen? Skicka då in en bild och en beskrivning av skadan innan du upprättar ett reklamationsärende.

Felfri vara

Om Compumail ApS eller någon av våra servicepartners testar den inlämnade produkten under reklamationsrätten och det visar sig att varan inte är behäftad med fel, kommer du att debiteras en avgift på 300:- SEK inklusive moms. Om vår tekniska avdelning skall delta i felsökningen är det per påbörjad timme och kostar 500 SEK inklusive moms per timme.

Du kan även debiteras avgift om det skall företas felsökning på kompletta datorsystem som inte är köpta, monterade eller installerade av Compumail ApS. Om du inte vill att Compumail ApS ska utföra felsökningen på hela systemet måste den defekta varan demonteras och skickas separat.

Värdering och bedömning av felfri vara under reklamationen företas av Compumail ApS eller våra samarbetspartners.

Felaktig eller bristfällig felbeskrivning

Vid upprättelse av ett reklamationsärende skall du fylla i en så exakt och fullständig felbeskrivning som möjligt. Om felbeskrivningen är felaktig eller bristfällig, kommer du att debiteras en avgift på 300 svenska kronor inklusive moms. Felbeskrivningar som "död", "fungerar inte", "inget ljus" o.s.v. är inte tillräckliga.

Värderingar och bedömningar av felaktiga eller otillräckliga felbeskrivningar i reklamationsärenden görs av Compumail ApS eller våra samarbetspartners.

Särskilt gällande vid reklamationer på smartphones och surfplattor

Vid reklamationer på pre-owned enheter och andra smartphones eller surfplattor, där Compumail ApS hanterar reklamationer (angivet när reklamationsärendet upprättades, om det inte är gällande) skall Find my iPhone/Find my phone och liknande tjänster inaktiveras, liksom alla användarkonton och lösenord skall vara inaktiverade.
Om detta inte är fallet kommer du att debiteras en avgift på 300:- inklusive moms och varan kommer att returneras till dig utan vidare behandling.

Reklamationsrätt för affärs- och företagskunder

Om du anger beställningstyp affärskund/företagskund samt anger ett organisationsnummer på din beställning eller anger fakturaadressen som en affärsadress, betraktas du som en affärskund/företagskund.

För affärs- och företagskunder gäller följande särskilda villkor:

For erhvervskunder gælder følgende særlige betingelser:

  • Ingen ångerrätt
  • 12 månaders reklamationsrätt
  • Frakt vid reklamationsärenden sker för egen räkning
  • Hantering av reklamationer skall alltid gå till tillverkaren eller dennes servicepartner om angivet på hemsidan, och kan inte reklameras hos Compumail ApS.

Om en vara skickas in på reklamation med hänsyn på retur under ångerrätten, kommer du att debiteras en avgift på 300:- kronor inklusive moms.

 

3. Insändning av reklamation

Reklamationsärenden skall skickas till eller lämnas in på följande adress (varuleverans):

Compumail ApS 
Høgemosevænget 1
DK-8380 Trige
Danmark

Tilldela paketet det RMA-nummer du fick när du upprättade ditt reklamationsärende. OBS! Vänligen skriv inte direkt på originalförpackningen. Om du lämnar in reklamationen i vår varuleverans, skall du bifoga en kopia av originalfakturan, tydligt märkt med ditt RMA-nummer.

Om reklamationen är berättigat vid konsumentköp, kommer vi att ersätta dina rimliga och nödvändiga fraktkostnader. Kontakta oss efter att du har upprättat reklamationsärendet och ange ditt RMA-nummer för att få en returetikett för att skicka varan. Det enklaste sättet att göra detta på är att svara på e-postmeddelandet i vilket du fick ditt RMA-nummer.

Paketet skall skickas med kurir till vår adress, och vi rekommenderar PostNord. Paket som levereras till ett ombud eller till fel adress kommer inte att hämtas och ditt reklamationsärende kommer därför inte att behandlas. Vi avråder DAO och liknande transportbolag från att använda sig för leveranser över natten och utanför arbetstid.

Varans skick vid insändning av reklamationsärenden

Kom ihåg att packa varan ordentligt tillsammans med alla tillbehör (kablar, adaptrar, fjärrkontroll m.m.) som följde med varan du reklamerar. Produkten skall packas på samma sätt som när du fick den. Detta innebär att elektroniska delar packas säkert i antistatiska påsar och att delar som inte ingick i produkten när den mottogs tas bort (SIM-kort, USB-minnen o.s.v.).

Compumail ApS kan inte hållas ansvarig för förlorade eller förstörda originalförpackningar som ingår i reklamationsärendet. Enskilda tillverkare och leverantörer kan ha olika förfaranden för modifiering av förpackningar och tillbehör.

Dataförlust

Förlust av data/mjukvara kan förväntas när hårddiskar lämnas in för reklamationshantering. Alternativt kan vi mot betalning undersöka möjligheten att rädda data, ange då detta i returmeddelandet.
Compumail ApS frånsäger sig allt ansvar för förlorade data, såvida det inte följer direkt svensk lagstiftning. I den omfattning Compumail ApS kan vara ansvarigt är ansvaret begränsat till den direkta förlusten och inte till indirekta förluster som förlorad vinst, transportkostnader, driftförluster, installationskostnader o.s.v.

 

4. Reklamation vid förlorade eller skadade varor och paketfel

Om det finns avvikelser mellan det du beställde och det du fick, kontakta oss vänligen på 40-682 05 70, [email protected] eller via vår chattfunktion, senast 48 timmar efter att ha mottagit ordern..

Om du har fått en försändelse från oss med synliga skador skall du så snart som möjligt, och senast 48 timmar efter att ha mottagit ordern reklamera till oss på 40-682 05 70, [email protected] eller via vår chattfunktion.

Vid dolda skador skall du reklamera till oss så snart som möjligt och senast 5 dagar efter mottagandet på 40-682 05 70, [email protected] eller via vår chattfunktion.

Om din försändelse har försvunnit, skall du kontakta oss på 40-682 05 70, [email protected] eller via vår chattfunktion.

 

5. Information och status på redan upprättade reklamationsärenden

På Compumail ApS försöker vi så vitt det är möjligt att hålla dig uppdaterad under hela reklamationsprocessen. Allt sker automatiskt och via e-post.

Om du har gjort ditt köp som en registrerad användare och därefter upprättat ett reklamationsärende har du också möjlighet att kontrollera statusen på ditt reklamationsärende under resans gång.

Observera att vår support inte kan ge dig mer information än vad som står i våra e-postmeddelanden och/eller på webbsidan. Om du fortfarande skulle ha frågor eller liknande är du välkommen att kontakta oss 40-682 05 70, [email protected] eller via vår chattfunktion.

Villkoren är senast uppdaterade den 22 november 2021.